Welcome to District Forest Office Parsa

यस जिल्लामा वनको कूल क्षेत्रफल ७५,८४३ हे. भएता पनि ११५८५.६ हे. मात्र जिल्ला वन कार्यालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्दछ । विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ लागु हुनु भन्दा पूर्व यस जिल्लाको वन क्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा सदुपयोग वीरगंज वन डिभिजन कार्यालयबाट हुने गर्दथ्यो । २०४० सालमा पर्सा जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालयको स्थापना भएको हो । वन विभागबाट सम्पन्न एक अध्ययन अनुसार विगत १० वर्षको अवधिमा तराईको वन क्षेत्र ०.२७% का दरले घटदै गएको यथार्थलाई मध्यनजर राखि तत्कालिन श्री ५ को सरकारले वन नीति, २०५७ मार्फत तराई, भित्री मधेश तथा चुरे वरिपरिको वन क्षेत्रमा सरोकारवालाहरुको साझेदारीमुखी जनसहभागितामा आधारित एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम नेदरल्याण्ड सरकारको सहयोगमा BISEP-ST Program मार्फत अघि सारेको थियो । यस जिल्लामा आ.व. २०५९/६० देखि नेदरल्याण्ड विकास नियोग (SNV-Nepal) को सहयोगमा तराई तथा शिवालिकको लागि जैविक विविधता क्षेत्र कार्यक्रम (BISEP-ST) संचालित थियो । उक्त कायक्रम को अवधि आ.व. ०६९/०७० मा समाप्त भयो । हाल यस जिल्लामा वृक्ष सुधार , वृक्षारोपण तथा निजी वन (वन दशक) कार्यक्रम, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम, वन्यजन्तु संरक्षणका लागि क्षेत्रीय सहयोग प्रबद्र्धन आयोजना, सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश विकास समिति (भेडहा खोला नदी प्रणाली संरक्षण) कार्यक्रमहरु संचालन भएको छ ।