Provincial Government
Madhesh Pradesh
Ministry of Industry, Tourism and Forest
Province forest Directorate
Divisional Forest Office, Parsa
Birgunj, Parsa, Nepal

Timeline

0
Timeline

0
Timeline

0
Timeline

0
Timeline

0

Introduction

परिचय- प्राकृतिक सम्पत्ति जल, जमिन र जंगल(वन)को उचित उपयोगको स्थिति कुनैपनि राष्ट्रको सामाजिक उन्नति र विकासको सवालसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपले जोडिएको हुन्छ । त्यसैले जंगलको...

Functions

कार्य क्षेत्र (क) वन विकास तथा व्यवस्थापन सम्वन्धि नेपाल सरकारका ऐन, नियम नीति र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने । (ख) वन संरक्षण एवं सम्वद्र्धन सम्वन्धि ऐन, नियम...

Administration Section

वन तथा भू संरक्षण विभागको समग्र व्यवस्थापनको मुख्य दायित्व कर्मचारी प्रशासन शाखा रहनेछ । यस शाखाको उद्देश्य वन भू संरक्षण विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको...
NoticesCircularRight To InformationCitizen Charter

Title Categories Update Date Download
जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको कार्ययोजना सम्वन्धमा । Circular 2021-09-12 Download
जानकारी सम्वन्धमा । Circular 2021-06-24 Download
रास्ट्रिय वन क्षेत्र सरकारी दर्ता तथा लिजमा लिन र दिन नसकिने/नमिल्ने सम्बन्धमा Circular 2020-07-04 Download
जटामसी संकलन सम्बन्धमा Circular 2020-07-04 Download
जटामसी संकलन तथा ओसार पसार सम्बन्धमा Circular 2020-07-04 Download
फोरेस्टरको दरबन्दी बारे Circular 2020-07-04 Download
खर्च गर्ने सम्बन्धमा Circular 2020-07-04 Download
विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा (अ. जरुरी) Circular 2020-07-04 Download
विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा Circular 2020-07-04 Download
अधिकार प्रत्योजन बारे Circular 2020-05-13 Download

Acts & Regulations

Acts & Regulations

Title Categories Update Date Download
नेपाल वन सेवा (गठन¸ समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु¸ २०५१ Acts & Regulations 2021-07-11 Download
Ban Niyamawali Acts & Regulations 2020-07-28 Download
Forest Act 2076 Acts & Regulations 2020-07-28 Download
Ban-niyamawali-Third Revised 2062 Acts & Regulations 2020-07-04 Download
CITES Agreement Acts & Regulations 2020-07-04 Download

वन नियमावली, २०७९

प्रदेश निजामती नियमावली २०७९

Directives & Guidelines

Title Categories Update Date Download
कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७८ Directives & Guidelines 2021-09-13 Download
सामुदायिक वन अभियन्ता छनौट कार्यविधि २०७४ Directives & Guidelines 2021-07-22 Download
पुरस्कारका लागि मनोनयन गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि Directives & Guidelines 2021-05-19 Download
सार्वजनिक र परामर्स सेवाका लागि कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७७ Directives & Guidelines 2020-12-23 Download
स्थानीय तहसंगको साझेदारीमा सहरी वन विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ Directives & Guidelines 2020-11-26 Download
कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ Directives & Guidelines 2020-10-12 Download
Forest Encroachment Control and Managements strategy 2068 Directives & Guidelines 2020-07-04 Download
Directive of District Forest Co-ordination committee, 2068 Directives & Guidelines 2020-07-04 Download
Forest Fire Management Strategy 2067 Directives & Guidelines 2020-07-04 Download
NTFP Guidline Directives & Guidelines 2020-07-04 Download
Pratibandhit Ban Paidawar Directives & Guidelines 2020-07-04 Download
IEE_EIA Directives & Guidelines 2020-07-04 Download
सुराकी खर्च परिचालन कार्यबिधि २०७२ Directives & Guidelines 2020-07-04 Download
CF development Program guideline (Third Revision 2071) Directives & Guidelines 2020-07-04 Download
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका, २०७३ Directives & Guidelines 2020-07-04 Download
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि रास्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि , २०७४ Directives & Guidelines 2020-07-04 Download
वन क्षेत्रका विभिन्न कार्ययोजना निर्माण प्रकृयासंग सम्बन्धित वन विभागबाट पारित बिषयसूचिको संगालो Directives & Guidelines 2020-07-04 Download
जिल्ला वन पैदावार आपुर्ति समितिको कार्यविधि (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७३ Directives & Guidelines 2020-07-04 Download
सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन कार्यविधि -२०७५ Directives & Guidelines 2020-07-04 Download
Anudan Karyabidhi Directives & Guidelines 2020-07-04 Download
National Plantation Karyawidhi, 2076 Directives & Guidelines 2020-07-04 Download
Nirdeshikaharu Ko Sangalo Directives & Guidelines 2020-07-04 Download
Saruwa Mapdanda Directives & Guidelines 2020-07-04 Download

Coming Soon

Subhash Chandra Das (D. F. O.)

0

Farman Miyan (Information Officer)

0

Ranjan Kumar Karna (Account Officer – 6th Level)

0
English EN Nepali NE