Provincial Government
Province-2
Ministry of Industry, Tourism and Forest
Province forest Directorate
Divisional Forest Office, Parsa
Birgunj, Parsa, Nepal

Circular

Circular

TitleCategoriesUpdate DateDownload
जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको कार्ययोजना सम्वन्धमा ।Circular2021-09-12Download
जानकारी सम्वन्धमा ।Circular2021-06-24Download
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धमा (सबै प्रदेश वन निर्देशनालय, सबै डी.व.का.)Circular2021-05-12Download
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (८४ वटै डिभिजन वन कार्यालय)Circular2021-04-08Download
स. व. र. हरुको का. स. मु. सम्बन्धमाCircular2020-07-23Download
तथ्यांक उपलब्ध गराउने सम्बन्धमाCircular2020-07-04Download
बनस्पतिको परिमाण (कोटा) निर्धारण सम्बन्धमाCircular2020-07-04Download
निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमाCircular2020-07-04Download
रास्ट्रिय वन क्षेत्र सरकारी दर्ता तथा लिजमा लिन र दिन नसकिने/नमिल्ने सम्बन्धमाCircular2020-07-04Download
जटामसी संकलन सम्बन्धमाCircular2020-07-04Download
जटामसी संकलन तथा ओसार पसार सम्बन्धमाCircular2020-07-04Download
फोरेस्टरको दरबन्दी बारेCircular2020-07-04Download
खर्च गर्ने सम्बन्धमाCircular2020-07-04Download
विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा (अ. जरुरी)Circular2020-07-04Download
विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमाCircular2020-07-04Download
अधिकार प्रत्योजन बारेCircular2020-05-13Download
Previous articleAdministration Section
Next articleRight To Information

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

English EN Nepali NE