Provincial Government
Madhesh Pradesh
Ministry of Industry, Tourism and Forest
Province forest Directorate
Divisional Forest Office, Parsa
Birgunj, Parsa, Nepal

Functions

कार्य क्षेत्र

(क) वन विकास तथा व्यवस्थापन सम्वन्धि नेपाल सरकारका ऐन, नियम नीति र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने ।


(ख) वन संरक्षण एवं सम्वद्र्धन सम्वन्धि ऐन, नियम र नीति तर्जुमा संशोधन परिमार्जन गर्न मन्त्रालय तथा निर्देशनालय, वन तथा भूसंरक्षण विभागलाई सहयोग गर्ने ।


(ग) जिल्लास्तरीय वन विकास सम्वन्धि योजना तथा कार्यालय तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गरि अन्य सरोकारवालालाई आवश्यक प्राविधिक सुझाव सल्लाह दिने ।


(घ) वन व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षण सम्वन्धि जानकारी सर्व साधारणलाई उपलब्ध गराई वन व्यवस्थापन कार्यमा जनसहभागित परिचालन गर्ने ।


(ड.) दिगो वन व्यवस्थापनको लागी कार्यक्रम तर्जुमा गरि विभागमा पेश गर्ने र स्वीकृत भई आएपछि कार्यान्वयन गर्ने ।

Previous articleIntroduction
Next articleAdministration Section

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

English EN Nepali NE