Provincial Government
Madhesh Pradesh
Ministry of Industry, Tourism and Forest
Province forest Directorate
Divisional Forest Office, Parsa
Birgunj, Parsa, Nepal

Armed Forest Guard Section

शाखाको कार्य विवरण

शाखाको कार्य विवरणको आधारमा यस शाखामा १ जना प्रमुख सेनानी, १ जना उप सेनानी, १ जना सुवेदार, २ जना जमदार र ४ जना सिपाही गरी जम्मा ९ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ । विस्तृत कार्य विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।

· वन क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने, वन तथा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्ने, अखेटोपाहरको संरक्षण गर्ने गराउने

· वन क्षेत्रको सुरक्षाका लागि महानिर्देशक संग समन्वय राखी शसस्त्र वन सुरक्षा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी पेश गर्ने र स्वीकृत वमोजिम कार्यान्वयन गर्ने ।

· फिल्डमा वन सुरक्षाको लागि शसस्त्र सुरक्षा गार्डहरुको व्यवस्था, नेतृत्व र पथ प्रदर्शन, अध्यावधिक अभिलेख, तालिम गरी आवश्यक निर्देशन तथा नियन्त्रण गर्ने ।

· वन सुरक्षाका लागि आवश्यक निर्देशन तयार गरी गराई सुरक्षा गार्डहरुलाई कर्तव्य प्रति सजग र सर्तक राख्ने ।

· शसस्त्र हात हतियारहरुको समय समयमा निरिक्षण गरी प्रतिवेदन महानिर्देशकमा पेश गर्ने ।

· शाखाको तोकिएको भौतिक साधनहरुको स्याहार संभार मर्मत तथा संरक्षण गर्ने ।

· अधिनस्थ कार्यको कार्य प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सुपरिवेक्षकमा पेश गर्ने । अधिनस्थ कर्मचारीहरुको काममा मार्गदर्शक वनी कर्मचारीहरुलाई सुपरिवेक्षण र आवश्यकतानुसार निर्देशन र नियन्त्रण समेत गर्ने ।

· अधिनस्थ कर्मचारीहरुको विदा सिफारिश गर्ने ।

· महानिर्देशकले तोकेको अन्य कार्य गर्ने गराउने ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

English EN Nepali NE