DFO-Parsa

More Articles

Objectives

Objectives 1.डिभिजन वन कार्यालयका मूलभूत उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम छन । . प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण, सम्वर्धन तथा सदुपयोग गर्ने । . संघीय र प्रदेश सरकारका वनसंग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । ...

Notices

Notices:- मितीविषय२०७४।७|२९राशन सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना२०७४।८|२९राशन सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना२०७८।०९।०६काठको लिलाम बिक्री सूचना

Citizen Charter

Citizen Charter

Ranjan Kumar Karna (Account Officer – 6th Level)

Mr. Ranjan Karn is working as Senior Accountant at District Forest Office, Parsa, Nepal.

Discover

Trending

Introduction

परिचय- प्राकृतिक सम्पत्ति जल, जमिन र जंगल(वन)को उचित उपयोगको स्थिति कुनैपनि राष्ट्रको सामाजिक उन्नति र विकासको सवालसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपले जोडिएको हुन्छ । त्यसैले जंगलको...

Functions

कार्य क्षेत्र (क) वन विकास तथा व्यवस्थापन सम्वन्धि नेपाल सरकारका ऐन, नियम नीति र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने । (ख) वन संरक्षण एवं सम्वद्र्धन सम्वन्धि ऐन, नियम...

Circular

Circular TitleCategoriesUpdate DateDownloadजिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको कार्ययोजना सम्वन्धमा ।Circular2021-09-12Downloadजानकारी सम्वन्धमा ।Circular2021-06-24Downloadनेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धमा (सबै प्रदेश वन निर्देशनालय, सबै डी.व.का.)Circular2021-05-12Downloadविवरण उपलब्ध...

Contact

जिल्ला वन कार्यालय,वीरगंज, पर्साफोन नं. ०५१–५२२२४३E-mail:pardfo@dof.gov.np;

Who is Who

डिभिजन वन कार्यालय, पर्साको कर्मचारी विवरण क्र.सं. संकेत नं. कर्मचारीको नाम थर विवरण हालको पद कर्मचारीको स्थायी ठेगाना सम्पर्क...
English EN Nepali NE