DFO-Parsa

More Articles

Subhash Chandra Das (D. F. O.)

आदरनिय, महोदय वर्तमान विद्युतीय युगमा यस कार्यालयको लागि Website तयार भई प्रस्तुत हुन लागेकोमा म अति हर्शित छुु र यसको लागि सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछु । पहिले समय कार्यालयको कामकाज गर्दा Data अदान पदान...

Farman Miyan (Information Officer)

Mr. Farman Miyan is working as Information officer at District Forest Office, Parsa, Nepal.

Objectives

Objectives 1.डिभिजन वन कार्यालयका मूलभूत उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम छन । . प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण, सम्वर्धन तथा सदुपयोग गर्ने । . संघीय र प्रदेश सरकारका वनसंग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । ...

Notices

Notices:- मितीविषय२०७४।७|२९राशन सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना२०७४।८|२९राशन सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना२०७८।०९।०६काठको लिलाम बिक्री सूचना

Citizen Charter

Citizen Charter

नागरिक वडापत्र

Ranjan Kumar Karna (Account Officer – 6th Level)

Mr. Ranjan Karn is working as Senior Accountant at District Forest Office, Parsa, Nepal.

Discover

Trending

Right To Information

Organogram

Administration Section

वन तथा भू संरक्षण विभागको समग्र व्यवस्थापनको मुख्य दायित्व कर्मचारी प्रशासन शाखा रहनेछ । यस शाखाको उद्देश्य वन भू संरक्षण विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको...

Who is Who

डिभिजन वन कार्यालय, पर्साको कर्मचारी विवरण क्र.सं. संकेत नं. कर्मचारीको नाम थर विवरण हालको पद कर्मचारीको स्थायी ठेगाना सम्पर्क...
English EN Nepali NE