Sample author name

Sample author description

More Articles

Sample post title 0

Sample post no 0 excerpt.

Sample post title 1

Sample post no 1 excerpt.

Sample post title 2

Sample post no 2 excerpt.

Sample post title 3

Sample post no 3 excerpt.

Sample post title 4

Sample post no 4 excerpt.

Sample post title 5

Sample post no 5 excerpt.

Sample post title 6

Sample post no 6 excerpt.

Sample post title 7

Sample post no 7 excerpt.

Sample post title 8

Sample post no 8 excerpt.

Discover

Trending

Right To Information

Farman Miyan (Information Officer)

Mr. Farman Miyan is working as Information officer at District Forest Office, Parsa, Nepal.

Citizen Charter

Citizen Charter

Law Section

शाखाको कार्यविवरणको आधारमा यस शाखामा एक जना कानून अधिकृतको आवश्यकता पर्नेछ । (क) शाखाको कार्य विवरण ः o विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई कानुनी राय परामर्श उपलब्ध...

Administration Section

वन तथा भू संरक्षण विभागको समग्र व्यवस्थापनको मुख्य दायित्व कर्मचारी प्रशासन शाखा रहनेछ । यस शाखाको उद्देश्य वन भू संरक्षण विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको...
English EN Nepali NE